Ważne daty

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

V-VI wiek n.e.

Ekspansja Słowian na tereny Europy środkowej i wschodniej oraz na Bałkany

VI – VII wiek n.e.

Ponieważ ekspansja na Bałkany staje się utrudniona w związku z przybyciem Awarów, Słowianie ruszają na zachód i zajmują tereny Polski oraz dzisiejszych wschodnich Niemiec (Słowianie Połabscy)

623 – 624

Bunt Słowian przeciwko Awarom i powstanie Państwa Samona (plemiona Słowiańskie z terenów dzisiejszych Czech, Słowacji i Austrii).