Ważne daty

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

375 r.n.e.

Hunowie pokonali Ostrogotów na Ukrainie. Ostrogoci i Wizygoci uciekają na Zachód w kierunku Cesarstwa Rzymskiego. Zapoczątkowują Wielką Wędrówkę Ludów która później doprowadzi do upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego.

Pierwsza połowa V wieku n.e.

Hunowie tworzą imperium w Europie Środkowo- Wschodniej ze stolicą na Węgrzech. Jednoczą w nim wiele ludów Germańskich i Sarmackich. Plemiona Germańskie z terenów Polski opuszczają ziemie naszego kraju i ruszają na południe oraz zachód.

451 r. n.e.

Hunowie pokonani przez koalicję Rzymian i Germanów. Kilka lat później zostali wygnani na stepy Czarnomorskie. Ostatecznie rozbici przez innych koczowników – Awarów.