Ważne daty

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1076

Koronacja Bolesława na króla Polski.

1079

Konflikt Bolesława z biskupem Stanisławem (być może przywódcą opozycji możnowładców)– skazanie Stanisława na odcięcie członków (rąk i nóg) . Bunt możnych i wygnanie Bolesława z kraju. Władzę w Polsce przejmuje brat wygnanego króla – Władysław Herman.

1097

Po kolejnym buncie rycerstwa – tym razem przeciwko Władysławowi Hermanowi, jego synowie – Zbigniew i Bolesław Krzywousty otrzymują własne dzielnice w Polsce.

1102

Śmierć Władysława Hermana. Początek konfliktu o władzę między jego synami – Bolesławem Krzywoustym i Zbigniewem