Ważne daty

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1031

Atak Niemiec i Rusi na Polskę. Jarosław Mądry, władca Rusi zajmuje Grody Czerwieńskie i osadza na tronie Polskim Bezpryma – starszego brata Mieszka II.

1032

Rządy Bezpryma – próbuje on okrutnie rozprawić się z opozycją co doprowadza do buntu i zamordowania go.

1034

śmierć Mieszka II

1034 – 1037

Reakcja pogańska i bunt ludowy w Polsce.  Zniszczenie organizacji kościelnej i państwowej w Wielkopolsce i na Śląsku. Miecław odrywa Mazowsze.