Ważne daty

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

863

Cyryl i Metody(misjonarze z Bizancjum) prowadzą działalność misyjną i wprowadzają obrządek słowiański. ( Prawdopodobnie w tym mniej więcej czasie Państwo Wielkomorawskie podbija Małopolskę)

887

Koniec obrządku słowiańskiego. Wygnanie uczniów Cyryla i Matodego.

Druga połowa IX wieku

Książę Świętopełk podporządkowuje sobie Śląsk. W Wielkopolsce władzę nad plemieniem Polan przejmuje Siemowit – syn legendarnego Piasta Kołodzieja.

Przełom IX i X wieku

Węgrzy osiedlają się na należącej wcześniej do Państwa Wielkomorawskiego Nizinie Węgierskiej. Upadek Państwa Wielkomorawskiego w wyniku najazdów Węgrów. Powstanie państwa Czeskiego pod rządami dynastii Przemyślidów ( wcześniej Czesi wchodzili w skład Państwa Wielkomorawskiego, później Czesi podbijają Morawy)