I wiek n.e.

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

I wiek n.e.

Walki Rzymian z Germanamii  na ziemiach dzisiejszych Zachodnich Niemiec. Plemiona Gotów na Polskim Pomorzu i Wandalów w południowej Polsce. Kultura Zarubiniecka we wschodniej Ukrainie (prawdopodobnie główni przodkowie Słowian).