Ważne daty

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

I wiek n.e.

Walki Rzymian z Germanamii  na ziemiach dzisiejszych Zachodnich Niemiec. Plemiona Gotów na Polskim Pomorzu i Wandalów w południowej Polsce. Kultura Zarubiniecka we wschodniej Ukrainie (prawdopodobnie główni przodkowie Słowian).

III wiek n.e.

Część Gotów z Polskiego Pomorza rusza na wschód – w kierunku Ukrainy i półwyspu Krymskiego. Powstaje tak zwana Kultura Czerniachowska na Ukrainie (Goci, domieszki Sarmatów, Daków i innych ludów). Graniczy ona z Prasłowianami. Podział Gotów na Ukrainie na Wizygotów i Ostrogotów (Gotów Zachodnich i Wschodnich)

III -IV wiek n.e.

Na gruzach Kultury Zarubinieckiej powstaje Kultura Kijowska we wschodniej Ukrainie- pierwsi Słowianie.