Sytuacja w Europie Środkowej (I-IX w. n.e.)

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Niewolnicy

Państwo Wielkomorawskie upadło ostatecznie pod ciosami Węgrów na przełomie IX i X wieku n.e. Na jego gruzach powstało dużo mniejsze Państwo Czeskie. Czesi posiadali Kraków aż do czasu gdy odbił go z ich rąk pierwszy lepiej znany władca Polan – Mieszko I. W tym czasie Słowiańskie ziemie Europy Środkowej były dosyć znacznym eksporterem niewolników. Złapani w wyniku licznych konfliktów i działań wojennych wędrowali oni na południe –przez Wenecję do krajów Arabskich.

niewolnik perski w XIX wieku (Źródło ilustracji: Wikimedia)

Część z nich wysyłano także na zachód. W języku Angielskim słowo określające niewolnika to „slave”. Wzięło się ono prawdopodobnie od dużej liczby niewolników słowiańskich przebywających we wczesnym średniowieczu na Wyspach. Ważnym miastem gdzie handlowano ludźmi była także Praga. W owym czasie na terenie muzułmańskiej Afryki Północnej było tak dużo niewolników pochodzenia słowiańskiego, że wzniecili oni nawet powstanie.

test