Sytuacja w Europie Środkowej (I-IX w. n.e.)

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  1. tiens suplementy diety
  2. TIENS rozumiejąc konieczność Suplementacji diety w dążeniu do zdrowego życia i minimalizacji efektów starzenia opracowała serię specjalnych Suplementów diety
  3. chimed.pl

Pierwsi Słowianie i Awarowie

Słowianie od początków swojej bytności w Europie Środkowej i Południowej znajdują się pod bardzo silnym wpływem koczowników.  W VII wieku byli to Awarowie, jedno z wojowniczych plemion wchodzących wcześniej w skład rozbitego już Państwa Huńskiego.  Główne siedziby i koczowiska stad należących do Awarów-„Obrów” znajdowały się na terenie niziny Węgierskiej. Te otoczone górami ziemie były bowiem ostatnim wysuniętym na zachód przyczółkiem Wielkiego Stepu rozciągającego się w Azji Środkowej.

Krajobraz Niziny Węgierskiej (Źródło ilustracji: Wikimedia)

Awarowie czuli się panami okolicznych ziem. Państwu „Obrów” podlegały liczne plemiona Słowian, konni koczownicy zmuszali ich by wraz z nimi wyruszali na wyprawy przeciwko Bizancjum – Cesarstwu Wschodniorzymskiemu, jak i przeciwko Państwu Franków na Zachodzie (Obecna Francja i Zachodnie Niemcy) . Ich odległe wpływy mogły w pewnym stopniu obejmować także terytorium Polski.

Słowianie służyli dzikim Awarom jako tania, lekka piechota. W kronikach Bizantyńskich zachowały się zapiski o tym, jak bardzo plemiona podległe koczownikom cierpiały pod ich srogim jarzmem. Awarowie brali sobie podobno do łoża córki i żony swoich słowiańskich poddanych, liczne plemiona zmuszali do płacenia upokarzającego trybutu.

Jeździec Awarski (Źródło ilustracji: Wikimedia)

Podbici Słowianie pałali chęcią odwetu i wkrótce nadarzyła się do niego okazja. Na początku VII wieku Awarowie ponieśli klęskę w trakcie wyprawy przeciwko Bizancjum i oblężenia Konstantynopola. Wydarzenie to dało sygnał licznym plemionom do zrzucenia ciężkiego jarzma przybyszów ze wschodu. Na czele wielkiego słowiańskiego powstania stanął kupiec z Państwa Franków Samon. Grupie plemion udało się pokonać Awarskich wojowników i założyli pierwsze słowiańskie państwo. Prawdopodobnie nie było to jednak państwo we współczesnym rozumieniu tego słowa. Zapewne Słowianie zorganizowali się na wzór koczowników w Kaganat. Bardzo możliwe, że pewne pogłoski o pierwszym władcy Słowian – Samonie pobrzmiewają w Polskiej legendzie o królu Kraku. Niektórzy badacze uważają, że krakowski pogromca smoka Wawelskiego był w rzeczywistości przywódcą powstania przeciwko niewoli z rąk Awarów.

(Źródło ilustracji: Wikimedia)

Polecana literatura:
Słowianie i Awarowie

Pierwsze państwo słowiańskie Państwo Samona

test