Sytuacja w Europie Środkowej (I-IX w. n.e.)

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pierwsi Słowianie i Germanowie

Powróćmy jednak znów do wczesnego średniowiecza. Według badaczy Słowianie  najpierw zasiedlili południowo- wschodnie obszary naszego kraju. Archeologiczne dowody istnienia osiedli słowiańskich znaleźć tu można już dla VI wieku n.e. W północnej Polsce ślady te pojawiają się w VII wieku naszej ery. Co ciekawe, na Pomorzu ślady pierwszych Słowian długo współwystępują z przedmiotami należącymi do resztek ludności Germańskiej. Zapewne ostatnie plemiona Germanów zamieszkujących niegdyś te ziemie zmieszały się z nowymi przybyszami ze wschodu.

gocka chata (Źródło ilustracji: Wikimedia)

test