Sytuacja w Europie Środkowej (I-IX w. n.e.)

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Świat pierwszych Słowian

Nie jest pewne czy pierwsi Słowiańscy przybysze nie pojawili się na naszych terytoriach jeszcze wcześniej. Być może Słowianie uczestniczyli także wspólnie z Hunami – jako ich poddani w inwazji na tereny dzisiejszej Polski? Faktem jest, że plemiona Sarmackie, które były dość blisko spokrewnione ze Słowianami brały udział w inwazji na Rzym. Kultura materialna pierwszych Słowian była nieco uboższa niż ludów wcześniej zamieszkujących te terytoria. Trudno się temu dziwić – Słowianie rozwijali się do tej pory dosyć daleko od wielkich centrów cywilizacyjnych – na pograniczu znanego Rzymianom świata. Nasi przodkowie mieszkali w drewnianych, pokrytych darnią chatach – ziemiankach i półziemiankach.

Dawna chata (Źródło ilustracji: Wikimedia)

Swoje gliniane naczynia lepili ręcznie – nie znali bowiem jeszcze koła garncarskiego (później dopiero przejęli je od ludów z zachodu). Pierwsi Polacy znali wprawdzie żelazo, ale metody jego obróbki były jeszcze dość niedoskonałe. Z żelaza wykonywano groty włóczni, noże czy ostrza siekier (skarb niezwykle wówczas cennych żelaznych grotów siekier, pochodzący jednak już z późniejszego okresu – bo z IX wieku naszej ery znaleziono w Krakowie w czasie wykopalisk pod ulicą Kanoniczą.)

Dawna łódź – dłubanka (Źródło ilustracji: Wikimedia)

Polecana literatura:

Kultura ludowa Słowian

Archeologia Polski Wczesnośredniowiecznej

Budownictwo ludowe w Polsce

Drewno i architektura. Dzieje budownictwa drewnianego w Polsce

Polskie budownictwo drewniane

test