Sytuacja w Europie Środkowej (I-IX w. n.e.)

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wielka Wędrówka Ludów

Inwazja Hunów spowodowała tak zwaną Wielką Wędrówkę Ludów – czyli olbrzymie przemieszczenia ludności i wędrówki plemion na terenie naszego kontynentu które w efekcie doprowadziły do upadku Imperium Zachodniorzymskiego. Całe narody, przerażone wieściami o nadciągających ze wschodu koczownikach porzucały swoje stare siedziby rodowe i ruszały na zachód i południe, przekraczając granice Cesarstwa. Wielki przywódca Hunów – Attylla na trwałe zapisał się w historii naszego kontynentu. Chrześcijanie nadali mu nawet złowróżbny przydomek; zwano go „Biczem Bożym” – zesłaną zapewne przez Boga na ludzi karą za ich grzechy i nieprawe uczynki.  Przybycie Hunów doprowadziło do olbrzymiego wyludnienia ziem Środkowej Europy.

Imperium Hunów w IV wieku n.e. za Attylli (Źródło ilustracji:wikimedia.org)

Wielkie rzesze Germanów opuściły terytoria naszego kraju. W źródłach archeologicznych widać dla tego okresu dosyć dużą pustkę osadniczą na ziemiach obecnej Polski, historycy przypuszczają, że tereny naszego kraju wyludniły się wówczas.

Wielka Wędrówka Ludów i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego (Źródło ilustracji: Wikimedia)

Na opuszczonych przez dawnych mieszkańców terytoriach, zaczynają pojawiać się młodsze o kilkadziesiąt lat, nowe archeologiczne znaleziska. Od południowego wschodu na terytoria Polski napływają bowiem wtedy ludy związane z tak zwaną Kulturą Kijowską. Byli to pierwsi Słowianie którzy  przybyli na nasze ziemie z obszaru Ukrainy i Białorusi.

Słowianie w VI wieku n.e. (Źródło ilustracji: Wikimedia)

 Polecana literatura:

Attylla i Hunowie IV-V wiek

Hunowie: Hun Attylla (DVD)

Upadek cesarstwa rzymskiego

Adrianopol 378. Goci rozbijają legiony Rzymu

test