Sytuacja w Europie Środkowej (I-IX w. n.e.)

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kolebka Słowian a Starożytna Polska

Prasłowianie oddzielili się od Bałtów gdzieś na początku naszej ery. Mieszkali początkowo wśród lasów i mokradeł południowej Białorusi i północnej Ukrainy. Germanowie zamieszkujący wówczas terytoria Polski mieli zaś już gdzieś od I wieku naszej ery styczność z Rzymianami. To właśnie wtedy rzymski cesarz – August próbował podbić ziemie Germanii. Plan ten się nie powiódł,  przyzwyczajone do wolności ludy Germańskie z terytoriów dzisiejszych Niemiec, Czech i Polski podniosły bunt i zrzuciły z siebie jarzmo obcej niewoli. Później na terenach Czech, południowej Polski i Niemiec powstały wielkie państwa Germanów które czerpały wzorce z położonego na południu Cesarstwa. Na ziemie te docierali rzymscy kupcy i rzymskie towary a także być może rzymscy legioniści. Po rozbiciu tych królestw przez Cesarstwo ziemie Germańskie nadal znajdowały się pod silnym wpływem tego imperium. Liczne znaleziska monet i importów z południa potwierdzają to.

Rzymianie w walce z Germanami (Gotami w III wieku n.e.) (Źródło ilustracji: Wikimedia)

Polecana literatura:
Las Teutoburski 9 rok n.e.
Germania, Tacyt

test