Sytuacja w Europie Środkowej (I-IX w. n.e.)

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Początki państwa Polskiego

Początki państwa Polskiego sięgają X wieku n.e. Ja jednak w swoich rozważaniach cofnę się nieco dalej w przeszłość. W ciągu ostatnich kilkunastu – dwudziestu kilku lat, wiedza na temat narodzin narodu i państwa Polskiego posunęła się bardzo do przodu. Zawdzięczamy to głównie wielkiej ilości odkryć dokonywanych na terenie naszego kraju przez Archeologów.

W dawnych czasach przeważała opinia, że Słowianie wywodzili się z obszarów dzisiejszej Polski. To stąd mieli by później, we wczesnym średniowieczu wyruszyć na południe i w stronę Rosji. Dziś wiemy, że ludy słowiańskie przybyły na obszar naszego kraju ze wschodu. Wcześniej Polskę zamieszkiwali Germanowie, a właściwie to byli tajemniczy Wenedowie którzy zmieszali się z Celtami a później z Germanami, po czym przyjęli język i zapewne tożsamość etniczną tych ostatnich. Nie możemy jednak dla tego okresu mówić o jakiejś narodowości. Potomkowie tych „Polskich Germanów” mieszkają dziś na obszarze od Afryki Północnej po Krym na Ukrainie (Rozprzestrzenili się po Europie podczas Wielkiej Wędrówki Ludów). Zapewne Polacy mają też sporą domieszkę ich genów. Nasza kultura i język są jednak Słowiańskie.

Tak zwany Węzeł Swebski - typowa fryzura Wschodnich Germanów (Źródło ilustracji: Wikimedia)

test