Rzeczpospolita Obojga Narodów (XVI-XVIII w.)

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stefan Batory

Królem wybranym w czasie drugiej wolnej elekcji był Stefan Batory, książę Siedmiogrodu (dziś część Rumunii) – jedynej niezależnej jeszcze od Turków i Habsburgów części Węgier. Kraina z której pochodził ten władca, chroniona przed wrogami przez góry, lasy i bagna, była prawdziwym kalejdoskopem kultur i religii. Szlachtą byli tu katoliccy Węgrzy i Niemcy, chłopi należeli zaś do wyznającej prawosławie nacji Rumunów, Słowaków, czy pokrewnych Ukraińcom górali Łemkowskich. Batory prawdopodobnie śnił o wyzwoleniu swoich rodzimych Węgier spod jarzma tureckiej niewoli. Perspektywa ta jednak była dość odległa. Król musiał najpierw pokonać wschodniego sąsiada Rzeczpospolitej. W czasie panowania Batorego w Polsce, Rosja zajęła litewskie Inflanty i miasto Psków. Car Iwan Groźny pragnął mieć dostęp do Bałtyku, by swobodnie handlować i rozwijać swój kraj . Batory odbił na powrót te ziemie z rąk Moskwy. W ten sposób uniemożliwił szybki rozwój groźnego sąsiada na wschodzie. Wkrótce potem król Stefan niespodziewanie umarł.