Rzeczpospolita Obojga Narodów (XVI-XVIII w.)

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kozacy Zaporoscy i powstanie Chmielnickiego

Na południowo-wschodnich kresach Rzeczpospolitej, przy granicy z potężną Turcją, Rosją i tatarskim Chanatem Krymskim (pozostałością po dawnym wielkim imperium Mongołów) rozciągały się bezkresne stepy Ukrainy. Mieszkańcy tych ziem, często najeżdżanych przez Tatarów organizowali się w zbrojne grupy do obrony swoich siedzib. W późniejszych czasach ściągali w te dzikie i wolne regiony uciekinierzy, awanturnicy i poszukiwacze przygód z całej Polski i Litwy (głównie jednak z Ukrainy). Ludzie ci, zwani Kozakami, urządzali liczne wyprawy wojskowe przeciwko Turcji czy Tatarom. Kozacy często służyli w wojskach Polsko-Litewskich wykazując się dużą odwagą w czasie bitew. Szlachta Rzeczpospolitej chciała sobie podporządkować niezależnych „Zaporożców” i zmienić ich w zwykłych chłopów, w efekcie czego często wybuchały bunty. W połowie XVII wieku jeden z kozackich dowódców – Bohdan Chmielnicki rozpoczął kolejne powstanie przeciw Rzeczpospolitej, tym razem jednak wsparli go Krymscy Tatarzy.  Kozacy odnieśli liczne sukcesy w wojnie z Polakami i Litwinami, udało im się utrzymać pewną niezależność. Wkrótce też powstańcom Chmielnickiego ruszyli na pomoc Rosjanie.