Rzeczpospolita Obojga Narodów (XVI-XVIII w.)

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jan III Sobieski i Odsiecz Wiedeńska

Po kilkunastu latach, za rządów Jana III Sobieskiego, Państwo Polsko-Litewskie zaczęło powoli próbować odzyskiwać swoją dawną pozycję. Toczono wówczas wojnę z potężnym Imperium Osmańskim rządzonym przez sułtana Mehmeda IV. Turcy chcieli opanować Europę Środkową, udało się ich jednak powstrzymać – Jan Sobieski, jeszcze przed wyborem na króla pokonał najeźdźców w bitwie pod Chocimiem (miasteczkiem na południowym wschodzie Ukrainy). Najsłynniejszym jednak wydarzeniem z okresu panowania tego monarchy była Odsiecz Wiedeńska. Król Polski pobił wówczas oblegające stolicę Austrii siły Tureckie. Sobieski chciał umocnić wpływy Rzeczpospolitej w Europie Środkowej – na Węgrzech i w Mołdawii, ale to się nie udało. Sytuacja polityczna pod koniec XVII wieku była już inna niż na początku tego stulecia. Polska nadal jeszcze była niezwykle osłabiona po najeździe agresywnej Szwecji i innymi licznymi wojnami. Habsburgowie w Austrii, oraz pozostałe kraje Niemieckie rosły zaś w siłę i odzyskiwały dawną potęgę po zniszczeniach z czasów wojny trzydziestoletniej. Dużą potęgą stawała się również Rosja, dzięki dalszym podbojom na wschodzie i kolonizacji Syberii. Położona w centralnej Europie Rzeczpospolita nie miała dostępu do tylu bogactw z odległych kolonii.