Rzeczpospolita Obojga Narodów (XVI-XVIII w.)

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kolonie Europejskie w XVII i XVIII wieku

XVII wiek to okres gdy wiele krajów Europy Zachodniej, oraz Rosja rozwijają swoje kolonialne imperia. Być może wpływ na to miała również „Mała epoka Lodowcowa”  – oziębienie klimatu które zmusić mogło wielu jej głodujących mieszkańców do poszukiwania szczęścia w dalekich krajach(Szwedzi, którzy wówczas nie mieli dostępu do kolonii, szukali łupów w licznych wojnach). Z pewnością duży wpływ na ekspansję państw Europejskich miała także przewaga techniczna którą wówczas osiągnął ten kontynent. W XVII wieku wielkie znaczenie w światowym handlu uzyskała Holandia (w jej posiadaniu znajdowała się między innymi Afryka Południowa, czy Indonezja). Wielka Brytania rozbudowywała swoje placówki w Indiach i innych krajach Azji. W 1620 roku pierwsi Brytyjscy osadnicy osiedlili się w Ameryce Północnej, tworząc podwaliny przyszłych Stanów Zjednoczonych. Powoli rozwijał się handel afrykańskimi niewolnikami. Ludzi tych wykorzystywano do pracy na licznych plantacjach i pomnażania majątku ich właścicieli. Z Wielką Brytanią w Ameryce Północnej i na Dalekim Wschodzie skutecznie rywalizowała Francja.  Swoje imperium budowała również Rosja kolonizując Syberię. Z pomocą broni palnej podbijano resztki dawnego mongolskiego imperium. Pod koniec XVI wieku liczne terytoria dla Rosji zdobył na wschodzie kozak Jermak ze swoją armią awanturników. W 1639 roku Rosjanie dotarli do wybrzeży Oceanu Spokojnego. Pod koniec XVII wieku toczyli już wojnę o wpływy z odległymi Chinami.

Polecana literatura:

Dzieje ludzkiego gospodarowania