Rzeczpospolita Obojga Narodów (XVI-XVIII w.)

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  1. tablice emaliowane
  2. Oferujemy tablice urzędowe, tabliczki emaliowane, godła emaliowane ...
  3. szyldy.edu.pl

Kolonie Europejskie w XVII i XVIII wieku

XVII wiek to okres gdy wiele krajów Europy Zachodniej, oraz Rosja rozwijają swoje kolonialne imperia. Być może wpływ na to miała również „Mała epoka Lodowcowa”  – oziębienie klimatu które zmusić mogło wielu jej głodujących mieszkańców do poszukiwania szczęścia w dalekich krajach(Szwedzi, którzy wówczas nie mieli dostępu do kolonii, szukali łupów w licznych wojnach). Z pewnością duży wpływ na ekspansję państw Europejskich miała także przewaga techniczna którą wówczas osiągnął ten kontynent. W XVII wieku wielkie znaczenie w światowym handlu uzyskała Holandia (w jej posiadaniu znajdowała się między innymi Afryka Południowa, czy Indonezja). Wielka Brytania rozbudowywała swoje placówki w Indiach i innych krajach Azji. W 1620 roku pierwsi Brytyjscy osadnicy osiedlili się w Ameryce Północnej, tworząc podwaliny przyszłych Stanów Zjednoczonych. Powoli rozwijał się handel afrykańskimi niewolnikami. Ludzi tych wykorzystywano do pracy na licznych plantacjach i pomnażania majątku ich właścicieli. Z Wielką Brytanią w Ameryce Północnej i na Dalekim Wschodzie skutecznie rywalizowała Francja.  Swoje imperium budowała również Rosja kolonizując Syberię. Z pomocą broni palnej podbijano resztki dawnego mongolskiego imperium. Pod koniec XVI wieku liczne terytoria dla Rosji zdobył na wschodzie kozak Jermak ze swoją armią awanturników. W 1639 roku Rosjanie dotarli do wybrzeży Oceanu Spokojnego. Pod koniec XVII wieku toczyli już wojnę o wpływy z odległymi Chinami.

Polecana literatura:

Dzieje ludzkiego gospodarowania