Rzeczpospolita Obojga Narodów (XVI-XVIII w.)

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stanisław August Poniatowski i Rozbiory Polski

Stanisław August Poniatowski został wprowadzony na tron Polski z pomocą wojsk Rosyjskich. Za jego czasów sytuacja gospodarcza Rzeczpospolitej zaczęła się znów powoli poprawiać. Rosja oraz inne graniczące z Państwem Polsko Litewskim kraje, które w międzyczasie stały się bardzo potężne, nie zamierzały jednak dopuścić do jego odbudowy. W Republice wybuchło powstanie przeciwko panoszącym się Rosjanom – tak zwana Konfederacja Barska. Wojska carskie stłumiły je i wspólnie z Austrią Habsburgów i Prusami zajęły część ziem Rzeczpospolitej, dokonując jej Pierwszego Rozbioru. Po tym wydarzeniu wielu mieszkańców Republiki zaczęło rozumieć niebezpieczeństwo jakie zawisło nad krajem. Doszło do licznych reform których zwieńczeniem było uchwalenie pierwszej w Europie konstytucji – 3 Maja. Na ziemie Rzeczpospolitej wkroczyli wówczas Rosjanie, nie chcąc dopuścić by zmiany te wprowadzono w życie. Wojna zakończyła się przegraną słabszej armii Polsko Litewskiej. Rosja i Prusy dokonały II Rozbioru. Wybuchło wówczas ogólnonarodowe powstanie pod wodzą Tadeusza Kościuszki. Armia Carów również je stłumiła i doszło do trzeciego rozbioru. Rzeczpospolita Obojga Narodów zniknęła z mapy. Podobny los spotkał jednak w owych czasach wiele innych, nie posiadających kolonii krajów na świecie. Rosja w XVIII wieku stała się niezwykle bogatym i potężnym państwem, dzięki ogromnym nowym terytoriom które podbiła na wschodzie. Dążyła cały czas do zdobycia ziem dawnej Rusi Kijowskiej i w końcu dopięła swego. Wyczerpana nieustającymi wojnami i następującymi  po nich kryzysami, położona w środku Europy Rzeczpospolita, nie była w stanie przeciwstawić się połączonym siłom trzech bogatych krajów. Nadchodzący XIX wiek miał być epoką gdy całym światem rządzić będzie kilka europejskich mocarstw kolonialnych.

Polecana literatura:

Dwór Polski