Rzeczpospolita Obojga Narodów (XVI-XVIII w.)

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rzeczpospolita Obojga Narodów była niezwykłym państwem. Wielonarodowym i wieloreligijnym. Kwitła tu nieznana nigdzie indziej szlachecka demokracja i Złota Wolność. Przyszło jej jednak istnieć w niezwykle trudnych czasach. Dzięki rozległym koloniom Rosja i inne Europejskie mocarstwa bardzo wzrosły w siłę. Liczne wojny i trudne położenie doprowadziły w końcu Polskę i Litwę do upadku.