Rozbicie dzielnicowe (XII - XIV w.)

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bitwa pod Mozgawą

Przez pewien czas sytuacja w kraju ustabilizowała się za panowania seniora Bolesława Kędzierzawego, po jego śmierci władzę miał objąć Mieszko Stary, najstarszy z rodu. Kazimierz Sprawiedliwy wygnał go jednak z Krakowa – miasta uznawanego za stolicę, siedzibę seniora. Wkrótce potem Kazimierz został prawdopodobnie otruty w czasie uczty. Mimo to wojska stronników obu stron spotkały się naprzeciwko siebie na złowrogich polach pod Mozgawą w 1195 roku.

Wojownicy z XII wieku, fragment Drzwi Płockich (Źródło ilustracji: Wikimedia)

W bitwie walczyły więc dwa obozy o odmiennych koncepcjach władzy. Mieszko Stary reprezentował dawną zasadę senioratu i mocnej władzy księcia. Naprzeciwko niego stanęli reprezentujący nieletnich synów Kazimierza Sprawiedliwego Panowie Krakowscy, wspierani przez posiłki z Rusi. Uważali oni ,że to możni powinni mieć wpływ na wybór swojego panującego. Mieszko Stary przegrał tą krwawą bratobójczą bitwę i ledwo uszedł z życiem. Jego syn, Bolesław, padł na pobojowisku przebity włócznią.

Skala bratobójczej rzezi pod Mozgawą była szokiem dla całego kraju.