Rozbicie dzielnicowe (XII - XIV w.)

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cystersi w Polsce

Pomimo wielu walk i politycznych waśni Polska w czasie rozbicia dzielnicowego dobrze się rozwijała. Rozdrobnienie państwa sprawiało, że książęta większą uwagę mogli skupić na swoich małych, regionalnych dzielnicach. Zagrożenie zewnętrzne było również wówczas niewielkie, większość sąsiednich krajów również bowiem rozbita była w tym czasie na niewielkie księstwa (Sytuacja ta zmieniła się dopiero w połowie XIII wieku wraz z najazdem Mongołów). Jednym z czynników który pozytywnie wpływał na rozwój naszego kraju byli sprowadzani tu od połowy XII wieku Cystersi. Ten powstały w 1098 roku, we Francji zakon przyczyniał się do rozwoju rolnictwa, uprawy i rzemiosła, upowszechniając w całej Europie najnowsze zdobycze w tej dziedzinie. W Polsce Cystersi wsławili się między innymi wprowadzeniem tak zwanej „trójpolówki”, czyli skuteczniejszego i bardziej wydajnego sposobu uprawy ziemi. Zakonnicy budowali też młyny wodne, zajmowali się metalurgią, wprowadzali nowe rozwiązania architektoniczne.

młyn wodny (Źródło ilustracji: Wikimedia)