Rozbicie dzielnicowe (XII - XIV w.)

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prusowie

Na północno wschodnim krańcu Polski, w rejonie dzisiejszych Mazur oraz Obwodu Kaliningradzkiego mieszkali we wczesnym średniowieczu Prusowie. Były to pokrewne Litwinom ludy, należące do grupy językowej Bałtów.  Prusowie, podzieleni na małe plemiona, zamieszkiwali te ziemie od  ponad półtora tysiąca lat i pomimo faktu, że otaczały ich w większości już Chrześcijańskie państwa pozostawali nadal poganami. Gall Anonim pisał, że ziemie Prusów otoczone były przez jeziora i bagna, co skutecznie chroniło je przed atakami z zewnątrz.

Krajobraz Mazur (Źródło ilustracji: Wikimedia) 

Przez te ziemie nie prowadziły też żadne szlaki handlowe. Gall Anonim, gardził Prusami jak wszystkimi poganami. Pierwszy kronikarz Polski opisywał ich jako „bezrozumne zwierzęta”. Poglądy Galla są jednak bardzo niesprawiedliwe. Prusowie mieli  własną bogatą kulturę, zwyczaje i religię. Czcili licznych bogów, którzy nie byli jednak przedstawiani pod postacią ludzką-stanowili jakieś niewytłumaczalne, niezwykłe siły rządzące światem. Podobno swoich zmarłych władców Prusowie palili razem z ich końmi, skarbami i ubraniem. W ten sposób dobytek przedostawał się do zaświatów, aby tam służyć swoim właścicielom. Prusowie mieli  także przywiązywać niesłychanie dużą wagę do wróżb i przepowiedni.