Rozbicie dzielnicowe (XII - XIV w.)

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mongołowie na Rusi

Wielu historyków uważa, że wpływ Mongołów na podbite regiony był negatywny. O tym mówią także średniowieczne kroniki. Wprowadzali oni brutalne koczownicze zwyczaje na tereny ujarzmionych przez siebie krain. Wśród koczowników, wypasających swoje stada na rozległych, ubogich i suchych stepach, przetrwanie jest nieraz uzależnione od dostępu do odpowiednich koczowisk i wody. Aby wyeliminować konkurentów nie wystarczy ich zwykle przepędzić. Trzeba zabić całe wrogie plemię.  Podobną taktykę Mongołowie stosowały po zdobyciu wrogich miast, wycinając bezlitośnie całą przebywającą w nich ludność, z kobietami i dziećmi włącznie. Tak stało się też na ziemiach Rusi. Najeźdźcy po pokonaniu tamtejszych książąt palili miasta, osady i wioski.

Wojska Rusi (Źródło ilustracji: Wikimedia)

Wieści o rzeziach docierały daleko, wywołując wielki strach i nieraz ucieczkę ludności. Według późniejszych relacji, w wyniku inwazji, po potężnej stolicy dawnej Rusi, świętym Kijowie, pozostało tylko kilka nędznych chat. Na okolicznych wzgórzach i w trawie błyskały za to setki białych kości. Ruś doznała straszliwych zniszczeń. Przekształciła się z dobrze rozwiniętego, stojącego na wysokim poziomie kulturalnym kraju, w peryferia Europy, opustoszałą, wyniszczoną krainę zarządzaną w bezwzględny sposób przez najeźdźców ze wschodu.

(Zastanawiać może też fakt, że w XIV, XV wieku, Europa Zachodnia zaczyna zdobywać przewagę nad resztą okolicznych krain, by później wejść w epokę renesansu, wielkich odkryć geograficznych kolonializmu i dominacji  nad dużą częścią Globu. Czy nie pomógł temu fakt, że tak wielka część reszty świata – kraje Arabskie, Chiny, Ruś ,-została w XIII wieku spustoszona i osłabiona przez okrutne armie Mongołów, podczas gdy Europa Zachodnia pozostała nietknięta? To jednak tylko pewna teoria. Z pewnością jednak na zniszczeniu Rusi skorzystała Litwa a później także Polska które rozpoczęły ekspansję w tym kierunku.)