Rozbicie dzielnicowe (XII - XIV w.)

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mongołowie w Polsce

Po podboju Rusi, budząca grozę armia mongolska ruszyła w 1241 roku na południowy- zachód by zaatakować Węgry. Chrześcijanie z przerażeniem opisywali tych najeźdźców. Nazwano ich Tatarami, bo mieli wywodzić się z piekieł, czyli Tartaru. Pochodzący z Francji dominikanin i kronikarz, Szymon z Saint-Quentin opisywał, że gdy przywódca Tatarów, Batu miał wyprawić się na Węgry, złożył ofiarę demonom pytając czy może tam iść. Demon odparł by był spokojny. Powiedział, że wysyła przed jego armią trzy duchy, którym nikt nie zdoła się oprzeć: ducha niezgody, ducha niewiary i ducha strachu. W ten sposób oddziały Mongołów przyrównane zostały do biblijnych jeźdźców apokalipsy.

Wojownicy Mongolscy (Źródło ilustracji: Wikimedia)

Część sił udała się także na północ – do Polski, by uniemożliwić ewentualną pomoc południowym sąsiadom. Wojska tatarskie spustoszyły najpierw Małopolskę, po czym ruszyły na Śląsk. W bitwie pod Legnicą siły najeźdźców starły się z połączonymi wojskami rycerstwa z różnych dzielnic, wspomaganymi przez oddziały Templariuszy i Krzyżaków (od południa szli także Czesi, którzy jednak nie zdążyli przybyć na bitwę.) Walka dzięki zastosowaniu podstępu i gazów bojowych zakończyła się zwycięstwem Mongołów. Dowodzący wojskami Polskimi Henryk Pobożny został pojmany. Doprowadzono go później do obozu Mongolskiego, zmuszono do ukorzenia się przed zwłokami jednego z dowódców, po czym ścięto mu głowę. Armia najeźdźców ze wschodu odniosła sukcesy także na Węgrzech. Wodzowie Tatarów planowali być może zaatakować teraz Europę Zachodnią, do powrotu skłoniła ich jednak wieść o śmierci władcy – chana Ugadeja. Inwazja Mongołów nie doprowadziła do tak wielkich strat jak na Rusi. Do Polski dotarł tylko stosunkowo niewielki oddział (jak na możliwości Mongołów). Miał on na celu zdestabilizować kraj, co mu się udało. Zabicie Henryka Pobożnego, który usiłował zjednoczyć ziemie Polski pod swoim panowaniem, doprowadziło do dalszych wojen wewnętrznych, konfliktów i podziałów wśród Piastów. Zapewne właśnie tego chcieli Mongołowie, mistrzowie nie tylko w bitwach, ale także w taktyce i skłócaniu swoich przeciwników.