Rozbicie dzielnicowe (XII - XIV w.)

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Benedykt Polak

Tuż po tej wielkiej inwazji Tatarów na Europę Wschodnią i Środkową, papież Innocenty IV postanowił wysłać poselstwo do wielkiego chana. Wysłannicy ci mieli między innymi rozeznać się w sytuacji panującej w Imperium Mongołów. W misję tą wyruszył mnich Jan di Piano Carpini, jeden z pierwszych uczniów i towarzyszy świętego Franciszka z Asyżu. W czasie podróży dołączył do niego pewien człowiek mający służyć za tłumacza, gdyż dobrze znał język ruski. Był to pochodzący z Polski franciszkanin o imieniu Benedykt (w kronikach zwany Benedyktem Polakiem) – pierwszy znany polski podróżnik. Podczas niezwykłej, trwającej dwa lata wędrówki towarzysze przebyli setki kilometrów stepów i bezdroży, w zniszczonej przez najeźdźców Rusi, dzikim Kazachstanie i dalekiej Mongolii. Dostarczyli list Wielkiemu Chanowi w stolicy Imperium mongolskiego Karakorum i wrócili do Europy, witani jak bohaterowie w miastach przez które jechali. Z wyprawy do dziś zachowało się kilka relacji mówiących o zwyczajach, historii i sposobie życia Tatarów.

Krajobraz Mongolii (Źródło ilustracji: Wikimedia)