Rozbicie dzielnicowe (XII - XIV w.)

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Litwini na Rusi

Spustoszenie i wyludnienie Rusi otwarło nowe perspektywy ekspansji dla jej sąsiadów. Pogrążona w wewnętrznych sporach i konfliktach Polska na razie nie skorzystała jeszcze z tej okazji. Sytuację wykorzystał jednak zupełnie inny lud: spokrewnieni z Prusami Litwini. Waleczne plemiona Litwy zjednoczył książę Mendog. Gdy władca skończył podboje na terytorium swojego ludu, rozpoczął on ekspansję w kierunku terenów położonych dalej na południe.  Pogańscy Litwini podbijali zniszczone przez Tatarów ziemie prawosławnej Rusi. W ciągu kilkudziesięciu lat to niewielkie plemię zdołało zdobyć i objąć w posiadanie olbrzymie terytoria dzisiejszej Białorusi, Ukrainy, oraz część zachodniej Rosji. Nowy kraj nazwano Wielkim Księstwem Litewskim.

Rozwój Wielkiego Księstwa Litewskiego w XIII – XV wieku (źródło ilustracji: Wikimedia)


Wkrótce potem Litwini którzy urośli w siłę zaczęli organizować łupieskie wyprawy także na ziemie sąsiedniej Polski.