Rozbicie dzielnicowe (XII - XIV w.)

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Władysław Łokietek

Wygnany książę wrócił do kraju z pomocą Węgrów i króla Niemiec, po czym rozpoczął starania o zjednoczenie wszystkich ziem. Wielu witało go z otwartymi rękami. Terytoria kraju były bowiem teraz zagrożone z wielu stron. Na północnym-zachodzie coraz większe wpływy zyskiwała niemiecka Marchia Brandenburska, poszerzająca swe terytoria kosztem ziem słowiańskich. Na północnym wschodzie potęgę zdobywało niezwyciężone Państwo Zakonu Krzyżackiego. Swoimi napadami nękać kraj zaczynali Litwini oraz Tatarzy od wschodu. Na południowym zachodzie istniało silne Państwo Czeskie, które mogło rościć sobie prawa do korony Polskiej. Dodatkowo duża część mieszczan była Niemiecka, mówiła i pisała w tym języku. Część polskiego rycerstwa czuła się poirytowana i zagrożona tym faktem. Wielu mieszczanom marzył się zapewne powrót do władzy Czechów.  Łokietek poparł polskie rycerstwo przeciw niemieckim mieszczanom co pokazał między innymi tłumiąc bunt wójta Alberta w Krakowie. W 1320 roku Łokietek uzyskał koronę królewską, nie udało mu się jednak odzyskać Śląska, tamtejsi Piastowie bardziej zainteresowani byli wówczas sprawami Czech, Niemiec i Europy Zachodniej niż Polski. Mazowsze również nie weszło w skład jego królestwa. W międzyczasie korzystając z zamieszania rycerze krzyżaccy zajęli Pomorze Gdańskie. Łokietek wplątał się w wojnę z nimi. Konflikt zakończył dopiero jego syn, Kazimierz Wielki, po śmierci ojca -króla Władysława.

Władysław Łokietek (Źródło: Wikimedia)