Rozbicie dzielnicowe (XII - XIV w.)

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kazimierz Wielki

Kazimierz Wielki, syn Władysława Łokietka  koronował się na króla wkrótce po śmierci ojca. Władca ten toczył walki z Litwinami, na których zdobył duże terytoria na południowym wschodzie – Ruś Halicko Włodzimierską.  To wydarzenie jest symbolicznym początkiem wielkiej polityki Wschodniej naszego kraju. Polityki która stanie się priorytetem dla dziesiątek kolejnych pokoleń. Kazimierz Wielki najbardziej znany jest z umocnienia pozycji Polski , budowy licznych kamiennych zamków, murów, miast. „Zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną” mówi popularne przysłowie. To on w 1364 roku założył Akademię Krakowską, najstarszy uniwersytet na tych ziemiach.

Początki Uniwersytetu Jagiellońskiego, sięgają czasów Kazimierza Wielkiego (Źródło ilustracji: Wikimedia)


Dalekowzroczność i geniusz tego władcy są niewątpliwe. Za jego czasów Polska przestała być krajem peryferyjnym, zaczęła odgrywać ważną rolę na kontynencie. Kazimierz zasłużył sobie na przydomek „Wielki”. Zastanawiające jest tylko jedno. W połowie XIV wieku całą średniowieczną Europę nawiedził straszliwy kataklizm. Jak szacują historycy około jedna trzecia ludności zmarła na skutek niespotykanie wielkiej epidemii dżumy, tak zwanej „czarnej śmierci”. Całe wioski i miasteczka dosłownie znikały z powierzchni ziemi. Wywołało to wielki kryzys w wielu częściach kontynentu. Zaraza dotknęła całą Europę, istniał jednak pewien kraj, który został w niewyjaśniony sposób ominięty przez mordercze zarazki. Tym krajem było Królestwo Polskie. Historycy dotąd nie wiedzą jak tłumaczyć to niezwykłe wydarzenie, mniejsza ilość zgonów na terenie państwa Kazimierza Wielkiego jest jednak potwierdzona źródłowo. Epidemia w Europie zbiega się więc z okresem uważanym za czas największego rozwoju  Polski, względem jej sąsiadów. Może fakt, że sąsiadujące państwa mocno ucierpiały od choroby a nasz kraj w dużym stopniu jej uniknął mógł mieć tutaj też pewne znaczenie.

Polecana literatura:

Leksykon zamków w Polsce