Rozbicie dzielnicowe (XII - XIV w.)

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W czasie gdy książęta i rycerze walczą ze sobą i rozwijają podzieloną na księstwa Polskę, do jej wschodnich granic dociera budząca grozę armia mongolska. Niebezpieczeństwo omija kraj Piastów. Kolejne lata przynoszą nowe szanse i wyzwania.