Przed I wiekiem n.e.

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Scytowie, Żelazo i upadek kultury łużyckiej

Około 700 lat przed naszą erą po raz kolejny zmienił się nieco klimat panujący na Ziemi. Te niewielkie, wydawało by się zmiany wpłynęły jednak mocno na życie ludzi. Zamieszkane terytoria, kiedyś świetnie nadające się pod uprawy, teraz zmieniały się w cuchnące bagna. Tymczasem daleko na wschodzie, na terytoriach obecnej Rosji wielkie obszary stepów ulegały wysychaniu. Walczące o przetrwanie liczne plemiona koczowniczych Scytów teraz nie miały co jeść. Konni Scytowie wraz z innymi ludami ruszyli na zachód paląc, niszcząc i rabując grody Kultury Łużyckiej w Polsce. Ziemie naszego kraju mocno się wyludniły. Kiedyś gęsto zamieszkane, pełne ludzi tereny zostały opuszczone,  puszcza zarosła dawne cmentarzyska.

Konni Scytowie ze stepów Ukrainy (Źródło ilustracji: Wikimedia)

Ziemie Polski zajęli teraz przybyli z północy przedstawiciele tak zwanej Kultury Pomorskiej. Ludzie z tej kultury upowszechnili na obszarze naszego kraju znajomość obróbki nowego, niezwykle twardego metalu – żelaza. Umiejętność tworzenia żelaznych narzędzi poznali co prawda wcześniej przedstawiciele kultury łużyckiej, nie do wszystkich zakątków kraju jednak dotarła ta niezwykła wiedza.

Miecze z początków epoki żelaza w Europie (Źródło ilustracji: Wikimedia)