Przed I wiekiem n.e.

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kultura Łużycka

W połowie drugiego tysiąclecia przed naszą erą, na terenach obejmującym mniej więcej obecną Polskę i część wschodnich Niemiec, ukształtowała się tak zwana Kultura Łużycka. Archeolodzy nie wiedzą do dziś kim tak naprawdę byli jej twórcy. Kiedyś uważano, że to przodkowie Słowian, obecnie badacze odeszli już od tych poglądów. Być może Kulturę Łużycką stworzyła jakaś staroeuropejska ludność, zmieszana z napływowymi Indoeuropejczykami. Nie wiadomo jednak jakim językiem tak naprawdę posługiwali się ci ludzie. Przedstawiciele Kultury Łużyckiej nie tworzyli jakiegoś państwa, czy imperium. Mieszkali zazwyczaj w niewielkich osadach, gdzie żył jeden ród. Być może czasami kilka takich osad-rodów łączyło się, tworząc nieduże plemię. 

Rekonstrukcja dużej osady Kultury Łużyckiej w Biskupinie (Źródło ilustracji: Wikimedia)

W czasach Kultury Łużyckiej da się zauważyć postępująca specjalizacja wśród mieszkańców kraju. Część ludzi była wojownikami, część metalurgami, wytapiającymi brąz, a jeszcze inna grupa to kapłani-czarownicy. Społeczeństwa te żyły jednak nadal dość demokratycznie. Nie było jakiejś wyraźnej elity, bogatych wodzów których władza przechodziłaby z ojca na syna.