Przed I wiekiem n.e.

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Języki Europy i początki brązu

Trzecie tysiąclecie przed naszą erą to okres w którym, według przypuszczeń badaczy, na terytoria Europy docierają ludzie mówiący językami Indoeuropejskimi ( mową tą posługuje się dziś większość mieszkańców naszego kontynentu). Prawdopodobnie był to jakiś jeżdżący na rydwanach koczowniczy lud ze wschodu. Jego przedstawiciele musieli mieć olbrzymi wpływ na staroeuropejską ludność, skoro wkrótce przyjęła ona ich mowę. Dawni badacze przypuszczali, że tymi tajemniczymi najeźdźcami ze wschodu byli zaopatrzeni w kamienne topory, przedstawiciele tak zwanej „kultury ceramiki sznurowej”. Obecnie jednak te przypuszczenia często są podważane.

Jedna z teorii na temat ekspansji języków Idoeuropejskich w Europie i Azji (Źródło ilustracji: Wikimedia)

Trzecie tysiąclecie było także świadkiem początków epoki brązu na naszych ziemiach.  Umiejętność wytwarzania narzędzi z tego metalu dotarła do nas z południa, od nieco bardziej w tym względzie zaawansowanych technologicznie plemion znad Morza Śródziemnego. Początkowo z brązu wytapiano jedynie ozdoby, później również przedmioty codziennego użytku, broń. Z południa na północ wędrowały więc ozdoby brązowe, z północy na południe bałtycki bursztyn. Liczne warowne gródki były świadkami krwawych walk pomiędzy poszczególnymi wioskami, czy rolnikami a pasterzami-koczownikami.

Rozprzestrzenianie się umiejętności wytopu brązu w Europie (kolor brązowy) i szlaki bursztynowe (kolor czerwony) (Źródło ilustracji: Wikimedia)