Przed I wiekiem n.e.

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rolnicy, nowi przybysze i dawni myśliwi

Prawie sześć tysięcy lat przed naszą erą, klimat panujący w Polsce uległ dalszemu, lekkiemu ociepleniu. Rolnicy którzy dotarli już wcześniej nad Dunaj, zaczęli wówczas wędrować na północ wchodząc również na ziemie Polski. Tych pierwszych rolników i hodowców nie było jednak wielu – zaledwie kilkaset, do tysiąca osób. Zajęli najżyźniejsze, nadrzeczne tereny i początkowo żyli pokojowo współpracując z dawnymi myśliwymi. W zamian za zboże, gliniane garnki owce i kozy, dostawali zapewne skóry dzikich zwierząt, ryby, owoce lasu. Z czasem na tereny Polski zaczęły przybywać kolejne fale rolników i hodowców znad Dunaju, dawni myśliwi przejmowali zaś coraz więcej ich zdobyczy. Starych mieszkańców tych obszarów, którzy nauczyli się już uprawiać zboże, zaczęły również interesować żyzne obszary nad brzegami rzek. Badania udowodniły, że w V tysiącleciu pne. osady potomków przybyszy znad Dunaju zaczynają być otaczane rowami i drewnianymi palisadami. Toczyła się walka o najżyźniejsze obszary między różnymi grupami ludności. W tym też bowiem czasie dzięki większej ilości dostępnego pożywienia, liczba mieszkańców obecnej Polski zaczęła wzrastać.