Przed I wiekiem n.e.

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Podział wśród Praindoeuropejczyków Języki Kentum i Satem

Badania językoznawców i ludzi zajmujących się historią wykazały, że większość języków którymi posługują się obecnie mieszkańcy Europy jest ze sobą spokrewniona. Do tej grupy językowej należy według naukowców również mowa którą posługuje się większość Hindusów i ludzie żyjący we współczesnym Iranie(niegdysiejszej Persji) czy część Afgańczyków. Naukowcy uważają, że wszystkie te języki tworzyły kiedyś jedną wspólną grupę – tak zwany język praindoeuropejski. Jego użytkownicy mieszkać mieli niegdyś gdzieś na terenach pomiędzy Indiami a Europą . Stąd rozprzestrzenili się następnie na południe i zachód.

Według badaczy grupa która posługiwała się językiem praindoeuropejskim, mogła mieszkać gdzieś na stepach w południowej Rosji wcześniej niż 5 000 lat temu. Grupa ta żyła jeszcze w epoce kamienia, w języku praindoeuropejskim nie ma bowiem słów na określenie metalowych narzędzi. Praindoeuropejczycy prawdopodobnie poznali już koło. Możliwe, że jeździli na rydwanach, co dało im przewagę nad mieszkańcami okolicznych ziem. Indoeuropejczycy podbili te ludy i sprawili, że przyjęły one ich język. Obecnie ludzie posługujący się językami Indoeuropejskimi są więc potomkami zarówno tych najeźdźców jak i podbitej przez nich ludności, (zapewne nawet w większym stopniu ludności podbitej, dlatego na przykład mieszkańcy północnych Indii różnią się wyglądem od Skandynawów czy Anglików)

Cofnijmy się jednak do okresu przed ekspansją Indoeuropejczyków. Już wówczas podzielili się oni na dwie grupy tak zwaną kentumową i satemową. Nazwy te pochodzą od tego w jaki sposób obie grupy wypowiadały liczebnik sto (podobnie do „satem” ze staroirańskiego, lub „cent” z dawnej łaciny) Obie grupy rozprzestrzeniły się później po całej Europie.

Do grupy Kentumowej należy ludność posługująca się językami w większości zajmującymi obszar Europy Zachodniej –  języki Germańskie (Niemiecki, języki Skandynawskie, Angielski), Celtyckie (język Irlandzki, Walijski),  Romańskie (Włoski, Hiszpański, Francuski, Rumuński),  oraz język Grecki.

Do grupy Satemowej należą języki Słowiańskie (Polski, Rosyjski, Ukraiński, Serbski itd), Bałtyjskie (Litewski, Łotewski), języki Irańskie (Perski, wymarły język Sarmacki), języki Indyjskie (języki północnych Indii)

Ludność Słowiańska językowo była więc bardziej pokrewna Sarmatom, czy starożytnym Persom i mieszkańcom północnych Indii niż na przykład Germanom. (Chodzi jednak o język a nie pokrewieństwo genetyczne).

Podział języków Indoeuropejskich na Kentumowe (kolor niebieski) i Satemowe (kolor czerwony)

(Źródło ilustracji: Wikimedia)