Początki Polski (IX-XI wiek n.e.)

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Plemiona Polskie

(Źródło ilustracji: Wikimedia)


W VIII i IX wieku, na terytorium obecnej Polski istniało kilka dużych plemion. Niektóre z nich utworzyły w owym czasie organizmy państwowe. Na południu żyli więc Wiślanie. Stworzyli oni dosyć silne państewko plemienne ale jak wiemy zostali pokonani i obecnie znajdowali się pod panowaniem Czechów. Na wschód od Wiślan, w dzisiejszej południowo-wschodniej Polsce swoje siedziby mieli Lędzianie. Śląsk należał do Ślężan, którzy również wchodzili w skład Państwa Wielkomorawskiego a później Czeskiego.  Dalej na północy, w Wielkopolsce leżały ziemie Polan, prawdziwych twórców późniejszego Państwa Polskiego. Na wschód od Polan rozciągały się plemiona Mazowszan. Pomorze zamieszkiwali Pomorzanie, zaś na terenach obecnej północno-wschodniej Polski żyły odmienne etnicznie plemiona Pruskie. Na wschód od terenów Polski swoje siedziby miały plemiona ruskie. Na zachodzie mieszkali Słowianie Połabscy którzy połączeni w kilka silnych związków plemiennych usiłowali dać odpór coraz większemu naciskowi Niemiec- potężnego państwa powstałego po rozpadzie królestwa Franków.