Początki Polski (IX-XI wiek n.e.)

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mieszko I i chrzest Polski

Gdy Mieszko I obejmował władzę w Państwie Polan, miał w posiadaniu jedynie terytorium obejmujące Wielkopolskę i  część Mazowsza.

Państwo Mieszka w 985 roku (Źródło ilustracji: Wikimedia)

Władca prowadził wówczas mordercze walki z Wolinianami (mieszkańcami nadmorskiego Wolina) i sprzymierzonymi z nimi Wieletami z Pomorza Zachodniego. Władca zamierzał podbić te północne terytoria.  Tymczasem potężna Rzesza Niemiecka, wchłaniała powoli położone na zachodzie ziemie Słowian Połabskich. Słowiańskie plemiona graniczące od zachodu z Państwem Polan stały się lennem groźnych Niemiec. Na Południu leżało zaś wówczas duże państwo Czechów, którzy w owym czasie posiadali Małopolskę i Śląsk.

W roku 966 Mieszko I przyjął chrzest z rąk Czechów. Za żonę wziął sobie córkę Czeskiego władcy – Bolesława Okrutnego , Dobrawę.

(Źródło ilustracji: Wikimedia)


Chrzest Polski  bardzo zwiększył znaczenie małego Państwa Piastów. Wprowadził je do Europy. We wczesnym średniowieczu jedynymi osobami które potrafiły czytać i pisać byli księża. To przedstawiciele Kościoła byli w owym czasie najlepiej wykształconą grupą społeczną, elitą kształtującą zachowania reszty społeczeństwa. Księża w dużym stopniu byli zwolnieni z ciężkiej pracy fizycznej, nie posiadali dzieci które musieli by utrzymywać, wolny czas przeznaczali na przepisywanie starych ksiąg oraz na naukę. Nic więc dziwnego, że to właśnie w ich środowisku powstawało najwięcej ówczesnych wynalazków i odkryć. Kler miał dostęp do zapomnianej wiedzy starożytnego Rzymu, Grecji.  W późniejszym czasie klasztory były miejscami z których promieniowała wiedza o nowych, lepszych sposobach uprawy roli, coraz skuteczniejszych sposobach budowania dróg, mostów młynów. Nowe technologie rozprzestrzeniały się dzięki nim bardzo szybko. Środowisko kościelne było twórcą pierwszych uniwersytetów. Przystąpienie Polski do klubu Państw Chrześcijańskich równało się z przyjęciem ogólnoeuropejskich wzorców, postępem i rozwojem. Polska stała się częścią wspólnoty Europejskiej z którą należało współpracować, a nie zajadłym wrogiem którego należało za wszelką cenę zgładzić albo nawrócić (tak bowiem traktowani byli poganie) . Chrzest otworzył Przed naszym krajem nowe, szerokie horyzonty. Rzesza Niemiecka która z aprobatą i pomocą całego Chrześcijańskiego świata podbijała terytoria Pogańskich Słowian Połabskich miała teraz przed sobą Chrześcijańskiego przeciwnika. Niemcy traciły prawo do podboju naszego kraju. Również fakt, że Polska przyjęła chrzest od Czechów, nie zaś od Niemców, był niezwykle ważny dla niezależności naszego kraju. Dzięki temu bardzo młode i wciąż niewielkie państwo Polskie nie było bezpośrednio podporządkowane kurii Niemieckiej. Polska nie była tak łatwa do wchłonięcia.