Początki Polski (IX-XI wiek n.e.)

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bolesław Chrobry

Po chrzcie Mieszkowi udało się zhołdować bogate Pomorze Zachodnie, z Wolinem. W kolejnych latach książę toczył wojny z Niemcami i Czechami. Mieszko I odebrał Czechom Śląsk i Małopolskę. W ten sposób powstały zręby przyszłego Państwa Polskiego.

Kolejny władca z dynastii Piastów prześcignął jeszcze w sławnych czynach swojego ojca.

(Źródło ilustracji: Wikimedia)


Za panowania Bolesława Chrobrego nasz kraj uzyskał swojego pierwszego świętego – Wojciecha. Biskup ten zginął w 997 roku podczas próby nawrócenia pogańskich Prusów, przebity włócznią lub toporem przez wojownika imieniem Sicco, gdy odprawił mszę, beszczeszcząc święty gaj plemienia.  Szczątki świętego były niezwykle ważne w owym czasie. Dzięki własnym relikwiom niezależne państwo chrześcijańskie uzyskiwało legitymizację. Święty patron państwa był niezbędny do jego istnienia. W roku 1000 Bolesław zorganizował w Gnieźnie spotkanie w którym uczestniczył Cesarz Niemiecki Otton III. Rok tysięczny to druga po chrzcie Polski, niezwykle ważna data we wczesnych dziejach naszego kraju.  Marzeniem Ottona III było stworzenie nowego Cesarstwo Rzymskiego, opierającego się na unii narodów. Chciał by na równych prawach uczestniczyły w nim cztery Prowincje: Galia(Francja), Germania(Niemcy), Italia i Sclavinia (rządzona przez Bolesława Polska). Cesarz zezwolił wówczas Polsce by założyła własne arcybiskupstwo –jego siedziba miała znaleźć się w Gnieźnie. Kraj zyskał w ten sposób niezależność kościelną. Polscy biskupi stawali się podlegli jedynie wobec papieża. W czasie zjazdu Cesarz dał Bolesławowi w prezencie kopię włóczni św. Maurycego i w symbolicznym geście nałożył mu na głowę koronę cesarską.

korona cesarzy Niemiec (Źródło ilustracji: Wikimedia)


Była to zapowiedź przyszłej koronacji królewskiej Bolesława.  Niedługo potem Cesarz Otton zmarł a władzę w Niemczech objął wrogo nastawiony wobec Polski Henryk II. Rozpętała się krwawa wojna. Bolesławowi udało się jednak obronić kraj przed zakusami potężnego sąsiada. Chrobry wkrótce udał się także na Ruś, gdzie ustanowił na tronie podległego sobie władcę a wracając przywrócił naszemu krajowi Grody Czerwieńskie. Pod koniec życia Bolesław Chrobry został koronowany na pierwszego w historii króla Polski. Nasz kraj stał się od tej pory prawdziwym, niezależnym królestwem.

Polska za panowania Bolesława Chrobrego (Źródło ilustracji: Wikimedia)