Początki Polski (IX-XI wiek n.e.)

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mieszko II i upadek Państwa Piastów

Po śmierci Bolesława, jego syn, Mieszko II również koronował się na króla, wkrótce jednak sprawy zaczęły przybierać zły obrót. W całym państwie wybuchały bunty i powstania pogańskie. Ludność nie była przyzwyczajona do ponoszenia takich ciężarów. Nie dość, że chłopi musieli utrzymywać kosztowne zagraniczne wyprawy władcy, to jeszcze dodatkowo wprowadzenie chrześcijaństwa wiązało się z koniecznością odrabiania dziesięciny na potrzeby Kościoła. W ten sposób wolni wcześniej kmiecie zmienieni zostali w półniewolników.  Ludność pod przywództwem różnych pogańskich watażków podniosła bunt. Dalszy byt młodego Państwa Polskiego stanął pod wielkim znakiem zapytania. Dodatkowo od południa nadciągnęła potężna armia Czeska. Czesi nie tylko spalili Gniezno ale, co najgorsze, zrabowali szczątki św. Wojciecha z Katedry Gnieźnieńskiej. Polska mogła utracić swoją niezależność.

(Źródło ilustracji: Wikimedia)