Początki Polski (IX-XI wiek n.e.)

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Odbudowa kraju

Odnowę kraju rozpoczął syn Mieszka II- Kazimierz Odnowiciel. Otrzymał on pomoc z Niemiec. W tym czasie na terenie Mazowsza panował pogański władca – Miecław. Chciał on ustanowić nową dynastię i obalić Piastów. Odnowiciel pokonał Miecława w bitwie. Jedność kraju została uratowana. Bunt i odbudowa kraju stanowiła jeden z przełomowych momentów w historii młodej jeszcze Polski. Chrześcijaństwo i dynastia Piastów wygrała w końcu nad odśrodkowymi ruchami pogańskimi, dążącymi do rozbicia państwa i zrzucenia ich panowania. Gdyby nie udało się pokonać opozycji słaba, rozbita, pogańska Polska prawdopodobnie została by wchłonięta przez sąsiadów. Tak się jednak nie stało. Sąsiedzi pomogli przywrócić legitymizację władzy w kraju.

Kolejny władca z dynastii Piastów to Bolesław Śmiały. Początki jego panowania zapowiadały się dobrze, władca ten popierał stanowisko Rzymu, przeciwko Cesarzowi Niemieckiemu w ich sporze, dzięki czemu otrzymał koronę królewską. Władca wszedł jednak w konflikt z biskupem Stanisławem – przedstawicielem tworzącej się polskiej magnaterii. Władca kazał stracić biskupa. To nie spodobało się innym możnym a mieli oni wciąż dość dużą władzę w swoim ręku. Możni podnieśli bunt. Pod ich naporem Bolesław musiał uciekać z kraju. Tron objął jego brat Władysław Herman. Zabity Stanisław później został ogłoszony świętym – patronem Polski. Dynastia Piastów była więc już mocno zakorzeniona na obszarze naszego kraju. Na miejsce wygnanego władcy został w końcu wybrany jego bliski krewny. Miała ona panować w Polsce przez następne trzy stulecia.

Kościół św Andrzeja w Krakowie, wybudowany za czasów Władysława Hermana. (Źródło ilustracji: Wikimedia)