Początki Polski (IX-XI wiek n.e.)

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Podbój Pomorza i zjazd w Merseburgu

Bolesław Krzywousty mógł teraz zająć się swoim głównym celem, jakim był ponowny podbój Pomorza (utraconego za czasów Kazimierza Odnowiciela). Walki toczyły się najpierw o ujście Wisły. W trakcie licznych kampanii zdobyto Gdańsk, Słupsk i Nakło.   W kolejnych latach Bolesław stoczył zwycięską bitwę pod Niekładzem, po czym podbił Szczecin i dokonał rzezi jego mieszkańców.  W roku 1130, wspólnie z Duńczykami i Sasami władca zhołdował nawet wyspę Rugię. Natychmiast ruszyła misja mająca na celu schrystianizowanie podbitych terytoriów. Na jej czele stanął Otton z Bambergu. Misjonarze, pragnąc wywrzeć odpowiednie wrażenie na ówczesnych mieszkańcach pomorza ociekali kosztownościami i oznakami bogactwa oraz potęgi. Tylko w ten sposób mogli przemówić do wyobraźni tamtejszego ludu. Pokazywali im w ten sposób wielkość swojego Boga. Rozszerzenie wpływów Polski i Polskiego Kościoła wywołało wielkie zaniepokojenie w Niemieckim  Magdeburgu. Polska wkraczała bowiem na terytoria do których rościła sobie prawo także Niemiecka zwierzchność Kościelna. Niemieccy biskupi wystąpili z protestami do samego papieża. W sporze przed sądem papieskim doprowadzili nieomal do przekazania całego Kościoła Polskiego w ich ręce. W owych czasach, gdy państwo było tak nierozerwalnie związane z kościołem, mogło to doprowadzić do znacznego podporzadkowania Polski zachodnim sąsiadom. Do tego jednak nie doszło. Spór Zakończył się na zjeździe w Merseburgu w 1135 roku. Papież wydał odpowiednią bullę, która potwierdziła niezależność Polskiego Kościoła. Bolesław Krzywousty musiał jednak złożyć Cesarzowi hołd lenny ze spornych ziem pomorskich.