Mitologia Słowian

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Religia Słowian pod wpływami wschodu

Pierwsi Słowianie byli politeistami – wierzyli w wielu bogów. W reliktach wierzeń tych ludów zachowały się jednak pewne cechy które mogą dowodzić tego, że wśród bogów słowiańskich mogli istnieć dwaj dominujący niebianie – władca dobra, światłości i książę zła – jego oponent. Kronikarze omawiający wierzenia Słowian pisali na przykład o Białobogu i Czarnobogu. Niektórzy badacze uważają, że wierzenia te są efektem wpływu Zaratusztrianizmu – religii starożytnej Persji. Według tej religii światem rządzić miały dwie siły –dobro, reprezentowane przez Ahura Mazdę – twórcę i władcę świata, oraz Arymana, boga ciemności, otchłani, kłamstwa, który zanieczyścił i zepsuł stworzenia Ahura Mazdy wprowadzając zło do świata.

Ahura Mazda i Aryman bogowie starożytnych Persów


Być może więc religia Persów przeniknęła przez pokrewne im ludy Sarmackie, do naszych, bliskich Sarmatom przodków, żyjących w odległych wiekach gdzieś na terytoriach obecnej Ukrainy.  U Słowian silne są jednak także tendencje politeistyczne. Wśród słowiańskich bogów najsilniejszą pozycję miał zapewne Perun. Był to władca burz i błyskawic, bóg wojowników przedstawiany zawsze z potężnymi wąsami i rogiem do picia(być może wypełnionym pitnym miodem). Przeciwnikiem Peruna był Weles, bóg świata podziemnego, magii , bydła, chorób. Niektóre podania mówią, że Weles w postaci smoka spoczywał w centrum zaświatów, przykuty łańcuchami. Smok próbuje się uwolnić, ale zawsze pierwszy piorun wiosennej burzy skuwa na nowo jego żelazne okowy.

Perun i Weles (Źródło ilustracji: Wikimedia)