Książki historyczne

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Książki historyczne

Dziedzictwo ziem pruskich. Dzieje i kultura Warmii I Mazur

Dzieje i kultura ziem dawnych Prus, od czasów najdawniejszych po dzień obecny. Książka może być wykorzystywana jako pomoc dydaktyczna przy nauczaniu historii Warmii i Mazur, lub posłużyć jako ciekawa lektura dla osób interesujących się tym tematem.

 

Mitologia bałtyjska

Autor: Tadeusz Zubiński

Dawni Prusowie, Litwini, Łotysze, to ludy należące do plemion Bałtów. We wczesnym średniowieczu położone na peryferiach Europejskiego świata plemiona uniknęły chrystianizacji, pozostając jednymi z najdłużej wyznających pogańską religię ludów na kontynencie. Mitologia Bałtów pełna była bogów, boginek duchów. Poznając wierzenia bałtyjskich plemion można spróbować choć trochę zbliżyć się do sposobu myślenia tych średniowiecznych ludzi.

Znajdź książkę i porównaj ceny

Cystersi. Historia zakonu europejskiego

Autor: Eberl Immo

Powstały pod koniec XI wieku zakon cystersów miał wielkie znaczenie dla rozwoju gospodarki europejskiej. Zakonnicy rozpropagowali wiele nowoczesnych wynalazków zarówno z zakresu rolnictwa jak i architektury. Autor, historyk i znawca średniowiecza, opisuje dzieje zakonu od jego powstania, po czasy współczesne.

Znajdź książkę i porównaj ceny

Bolesław IV Kędzierzawy książę Mazowsza i princeps.

Autor: Magdalena Biniaś-Szkopek

Bolesław Kędzierzawy drugi pod względem starszeństwa syn Krzywoustego otrzymał we władanie dzielnicę Mazowiecką. Przez długi czas był on księciem zwierzchnim nad resztą Piastów. Panowanie tego księcia przypada na okres gdy zasada senioratu jeszcze była respektowana. W całej Europie to czasy rycerzy i krucjat.  W czasach Bolesława Kędzierzawego wiele się działo także na obszarze ziem Polskich.