Dzieje ludzkiego gospodarowania

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dzieje ludzkiego gospodarowania

Dzieje ludzkiego gospodarowaniaAutor: Mariusz Jastrząb

Opis rozwoju ludzkiej gospodarki, od epoki kamienia po czasy współczesne. W jaki sposób kultura i odmienne obyczaje wpływają na rozwój gospodarczy? Jak to się stało, że Europa w pewnym momencie osiągnęła przewagę nad pozostałymi częściami świata? Autor w swoim dziele próbuje znaleźć odpowiedź na te i liczne inne pytania.

Kup "Dzieje ludzkiego gospodarowania"