Książki historyczne

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Książki historyczne

Dzieje ludzkiego gospodarowania

Dzieje ludzkiego gospodarowaniaAutor: Mariusz Jastrząb

Opis rozwoju ludzkiej gospodarki, od epoki kamienia po czasy współczesne. W jaki sposób kultura i odmienne obyczaje wpływają na rozwój gospodarczy? Jak to się stało, że Europa w pewnym momencie osiągnęła przewagę nad pozostałymi częściami świata? Autor w swoim dziele próbuje znaleźć odpowiedź na te i liczne inne pytania.

Kup "Dzieje ludzkiego gospodarowania"

Perły polskiej architektury

Perły polskiej architekturyAutor: Robert Kunkel

Ziemie Polskie usiane są wprost ciekawymi miejscami, zabytkowymi budynkami,  skarbami architektury z dawnych lat. Album prezentuje najwspanialsze zabytki z terytorium Polski. Zaprezentowane tu miejsca mogą stanowić także ciekawe tereny do zwiedzania, cel dla licznych wypraw, krajoznawczych wycieczek.

Kup "Perły polskiej architektury"

Leksykon zamków w Polsce

Leksykon zamków w PolsceAutorzy: Leszek Kajzer, Stanisław Kołodziejski, Jan Salm

Najobszerniejsza obecnie na polskim rynku publikacja opisująca stare polskie warownie. W albumie znajdziemy ponad 500 zamków które zbudowano tu od wczesnego średniowiecza po XVII wiek. Różne sposoby rozwiązywania architektonicznych problemów w dawnych wiekach pokazują niezwykły kunszt budowniczych i inżynierów zamieszkujących kiedyś nasz kraj.

Kup "Leksykon zamków w Polsce"

Dzieje gospodarcze Polski

Dzieje gospodarcze PolskiAutor: Wojciech Morawski

Jak kształtowały się gospodarcze dzieje naszego kraju? Jaki wpływ gospodarka miała na historię a jaki historia na gospodarkę? Pierwsze rozdziały publikacji obejmują okres średniowiecza i czasów nowożytnych. Kolejne prezentują Polskę z czasów Zaborów , IIRP, PRL i współczesnej Polski. Próby obiektywnego rozstrzygnięcia problemów związanych z tym zagadnieniem.

Kup "Dzieje gospodarcze Polski"