Jagiellonowie (XIV-XVI w.)

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jadwiga i Jagiełło

Przez chwilę jedynym królem i dziedziczką Polski była więc kobieta. Młoda, kilkunastoletnia Jadwiga. Był to dosyć duży przełom w Polskiej tradycji, gdzie władcami zostawali praktycznie sami mężczyźni. Wkrótce jednak krakowscy możni przekonali ją do zawarcia politycznego małżeństwa dla dobra kraju.  Mężem Jadwigi został Wielki Książę Litwy, Rusi i Kijowa -Jogaila (przez Polaków zwany Jagiełło). Ten wielki władca od wielu lat walczył z Zakonem krzyżackim. Niemieccy mnisi-rycerze przedstawiali Jagiełłę w niezwykle mrocznych barwach. Miał on być niezwykle pogański, wróg chrześcijan o wyglądzie wilkołaka. Prawda jest jednak nieco inna – Jogaila został już jako dziecko ochrzczony w obrządku wschodnim. Lata dzikich wojen we wschodniej Europie- z Moskwą, Tatarami, Krzyżakami i innymi Litwinami uczyniły jednak z niego z pewnością twardego człowieka. Książę Litwy przybył do Krakowa, przyjął chrzest (przyjął na nim imię Władysław) i ożenił się z Jadwigą. Litwa połączona została z Polską Unią Personalną.

Powstała wielka koalicja w Europie Środkowo – wschodniej, wymierzona w Państwo Krzyżackie.

Polska i Litwa za Jagiełły (Źródło ilustracji: Wikimedia)