Jagiellonowie (XIV-XVI w.)

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tamerlan podbija Złotą Ordę

Na wschód i południe od Litwy i Polski, na olbrzymich obszarach dzisiejszej Rosji i Azji Środkowej rozciągały się terytoria podbite w XIII wieku przez Tatarów. Tereny te nie były już tak jak kiedyś jednolite. Podzieliły się one na kilka ord – „państw”, rządzonych przez dynastie chanów mongolskich, wywodzące się od Czyngis-Chana. Na wschód od Litwy na obszarze dzisiejszej zachodniej Rosji  istniała tak zwana Złota Orda. Pod koniec XIV wieku nad państwem tym zawisło zagrożenie z południowego wschodu. Do wielkiej siły doszło tam inne tatarskie państwo- kulawy mongolski przywódca – zwany Tamerlanem, w wyniku licznych wojen podbił rozległe terytoria Azji Środkowej Iranu i Iraku.

Buchara w Azji Środkowej (Źródło: Wikimedia)

Wkrótce potem Tamerlan ruszył na północ. Okrutne wojska kulawego chana zwasalizowały Złotą Ordę.  Jej poprzedni władca, chan Tochtamysz, musiał uciekać ze swojego kraju na pobliską Litwę.

Tamerlan (Źródło ilustracji: Wikimedia)