Jagiellonowie (XIV-XVI w.)

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bitwa nad Worsklą

W tym czasie w połączonym unią z Polską Wielkim Księstwie władzę sprawował przyrodni brat Jagiełły – Witold. Litwini posiadali w granicach swojego księstwa liczne terytoria Ruskie – także miasto Kijów, które było kiedyś stolicą Rusi. Część księstw pozostawała jednak poza ich wpływem. Były to między innymi ziemie księstwa Moskiewskiego, pozostające pod wpływami tatarów ze Złotej Ordy.  Witold chciał zjednoczyć pod rządami Litwinów wszystkie terytoria Rusi, aby tego dokonać musiał jednak najpierw pokonać Złotą Ordę.

W 1399 roku wyruszyła wyprawa, połączonych sił Litewskich i Tatarów Tochtamysza, oraz wspierających ich oddziałów Krzyżackich i Polskich na wschód. Wielka armia spotkała się z jeszcze większymi siłami namiestników Złotej Ordy nad rzeką Worsklą. (Sam kulawy Tamerlan w tym samym czasie pustoszył terytoria północnych Indii). Ambitni Litwini ruszyli jednak na przeważające siły wroga.

Rzeka Worskla na wschodniej Ukrainie (Źródło ilustracji: Wikimedia)

Bitwa jaka się wówczas rozegrała była jedną z największych w historii średniowiecznej Europy. Litwini zostali pokonani. Zginęło wielu znamienitych rycerzy i wodzów. Państwo Litewskie osiągnęło granice swoich podbojów na wschodzie. Witold który wcześniej myślał o uniezależnieniu Wielkiego Księstwa teraz podporządkował się Jagielle.