Jagiellonowie (XIV-XVI w.)

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Władysław Warneńczyk i Turcy

Po śmierci Jagiełły władzę w Polsce przejął jego syn – Władysław.

Władysław Warneńczyk (Źródło ilustracji: Wikimedia)

W tym czasie, na południowo – wschodnich krańcach Europy, w Azji Mniejszej i na Bliskim Wschodzie coraz większą potęgę zyskiwało Imperium Osmańskie. Początki tego państwa sięgają XI wieku, kiedy na te tereny napływać zaczęli ze stepów środkowej Azji koczowniczy, skośnoocy Turcy. Podbili oni te ziemie i zmieszali się z żyjącą tam ludnością. To właśnie przeciwko nim wyruszyła pierwsza krucjata do Ziemi Świętej. Później, w XIII wieku, ziemie Turków w Azji Mniejszej  zajęli Mongołowie. Napłynęły tu kolejne fale koczowników i zmieszały się z poprzednimi. W wyniku licznych walk i konfliktów coraz większe znaczenie zyskiwać zaczęło jedno z tureckich państewek, rządzone przez dynastię Osmanów. Państewko to wkrótce podbiło większość terytoriów Azji Mniejszej (dzisiejsza Turcja). Agresywne wojska Turków Osmańskich wkrótce poważnie zagroziły chrześcijańskim Węgrom na Bałkanach i resztkom potężnego niegdyś państwa Bizantyńskiego, z miastem Konstantynopolem. W nadziei na uzyskanie pomocy, w 1440 roku Węgrzy powołali na swój tron młodego króla Polski i Litwy-Władysława.