Jagiellonowie (XIV-XVI w.)

Tekst i ilustracje:
Przemysław Czapliński

Kontakt:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bitwa pod Warną

Polska, Litwa i Węgry zyskały więc jednego władcę z dynastii Jagiellonów. Władysław odbył kilka wypraw przeciwko Turkom i zawarł z nimi korzystny pokój. Papież nalegał jednak na wielką krucjatę, mającą uratować Konstantynopol. Król uległ namowom i  łamiąc układy ruszył z rycerstwem na wschód. Po stronie chrześcijan szedł między innymi Mircza, brat Włada Palownika, słynnego wampira znanego jako Drakula. Do bitwy doszło pod Warną. Przeważające siły Muzułmanów rozbiły armię chrześcijan. Władysław zginął na miejscu a jego obciętą głowę, zakonserwowaną w miodzie wysłano sułtanowi. Niektórzy współcześni uważali, że ta wielka klęska była karą za grzechy młodego władcy. Według części ówczesnych kronikarzy Władysław był bowiem homoseksualistą, jego kochankiem miał być jeden z paziów.

Mircza, brat Drakuli przeżył bitwę. Zginął trzy lata później, zakopany żywcem przez swoich wrogów.

W efekcie przegranej bitwy, droga na Bałkany stanęła otworem dla Imperium Osmańskiego. Niedługo później, w 1453 roku Turcja podbiła Konstantynopol, wielu historyków uważa to wydarzenie za symboliczny koniec średniowiecza.

Konstantynopol w czasach Bizantyńskich (Źródło ilustracji: Wikimedia)